Tilbage til oversigten (A - K)

Høeghsmindevej


Vejnr.: 157-0385
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 1

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 109 til Vældegårdsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Høeghsmindevej er anlagt før 1921.

Vejen er navngivet efter ejendommen Høeghsminde ved Bernstorff. Ejendommen lå på hjørnet af Bernstorffsvej og Trangårdsvej. 

I årene før den første verdenskrig blev Høeghsminde, for et kortere tidsrum restauration. 

Omkring århundredskiftet var der losseplads på et areal af Høeghsmindes jorder. Der klages af mange over stanken derfra, og det hed sig, at man, når vinden var vestlig, ikke kunne arbejde i gartneriet på Taffelbays avlsgård uden at blive syg af den fæle atmosfære. Lossepladsen blev nedlagt i 1906.

Medens ladebygningerne til Høghsminde forlængst var forsvundet, stod hovedbygningen til 1935, da den måtte vige pladsen for en moderne parkbebyggelse, Høeghsmindesparken.

Indtil 1928 hed strækningen fra Bernstoffsvej til Emmasvej – Nordbane Allé.

I 1921 overgik strækningen fra Maltegårdsvej til Kildeskovsrenden til offentlig vej. I 1923 overgik strækningen fra Kildeskovsrenden til Bernstorffsvej til offentlig vej. I 1934 overgik strækningen Maltegårdsvej til Vældegårdsvej til offentlig vej. I 1931/32 blev vejen forlænget fra Emmasvej til Maltegårdsvej. I 1932/33 blev vejen forlænget fra Maltegårdsvej til Vældegårdsvej.

HøeghsmindevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)