Tilbage til oversigten (A - K)

Høeghsmindeparken


Vejnr.: 157-0382
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 104 til Svalevej 10.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Høeghsmindeparken er anlagt i 1936/37.

Vejen er navngivet efter ejendommen Høeghsminde ved Bernstorff. Ejendommen lå på hjørnet af Bernstorffsvej og Trangårdsvej.

I årene før den første verdenskrig blev Høeghsminde, for et kortere tidsrum restauration.

Omkring århundredskiftet var der losseplads på et areal af Høeghsmindes jorder. Der klages af mange over stanken derfra, og det hed sig, at man, når vinden var vestlig, ikke kunne arbejde i gartneriet på Taffelbays avlsgård uden at blive syg af den fæle atmosfære. 

Lossepladsen blev nedlagt i 1906. Medens ladebygningerne til Høghsminde forlængst var forsvundet, stod hovedbygningen til 1935, da den måtte vige pladsen for en moderne parkbebyggelse, Høeghsmindesparken. 

Privat fællesvej.

HøeghsmindeparkenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)