Tilbage til oversigten (A - K)

Høeghs Allé


Vejnr.: 157-0381
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 127 til Høeghsmindevej 16.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Høeghs Allé er anlagt i 1912.

Vejen er opkaldt efter provst Hans Christian Høegh, sognepræst i Gentofte 1783 – 1805. Han oprettede ejendommen Høghsminde, af en parcel af Tranegårdens jorder.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

Høeghs AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)