Tilbage til oversigten (A - K)

Hjortevangen


Vejnr.: 157-0356
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Schimmelmannsvej 36 til Skovvangen 17.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hjortevangen er anlagt omkring 1918/19.

Vejens navn er konstrueret, med hentydning til Ordrup Krat.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej. I 1975/76 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

HjortevangenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)