Tilbage til oversigten (A - K)

Hjalmarsvej


Vejnr.: 157-0352
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Carl Baggers Allé 28 til Christiansvej 33.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hjalmarsvej er anlagt omkring 1921.

Vejen er muligvis opkaldt efter en fætter til L. E. Bruun.

I 1921 overgik vejen til offentlig vej. I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 5,7 meter til 8,5 meter.

HjalmarsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)