Tilbage til oversigten (A - K)

Hesselvang


Vejnr.: 157-0351
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gisselfeld Allé 14 til Heslegårdsvej 47, blind ende fra Gisselfeld Allé mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hesselvang er anlagt i 1933/35.

Vejen er navngivet efter ejendommen Heslehøj, som har fået navn efter den nærliggende Heslegård. Denne var ved udskiftningen navngivet efter agerstykket Hesselspjældene, der hørte til gårdens jorder.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

HesselvangFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)