Tilbage til oversigten (A - K)

Herredsvej


Vejnr.: 157-0342
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Snogegårdsvej 22 til Grænsevej 2.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Herredsvej er anlagt i 1926.

Ved udstykningen af Snogegårdens jorder, valgtes vejnavne med tilknytning til gammel administrativ inddeling.

I 1939 overgik strækningen fra Snogegårdsvej til 50 meter for Folkevej til offentlig vej. I 1955 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

HerredsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)