Tilbage til oversigten (A - K)

Henrik Hertz Vej


Vejnr.: 157-0341
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fredensvej 50 til Gudrunsvej 21.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Henrik Hertz Vej er anlagt før 1915.

Indtil 1921 hed vejen Sigridsvej. I dag er vejen opkaldt efter digteren Henrik Hertz ( 1798-1870). Han var jurist af uddannelse, men levede hele livet som digter og forfatter af særligt skuespil og lystspil. 

I 1915 overgik vejen til offentlig vej. I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 5,7 meter til 8,5 meter.

Henrik Hertz VejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)