Tilbage til oversigten (A - K)

Henriettevej (Ordrupvej - Ordrup Kirkegård)


Vejnr.: 157-0340
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 58 til Ørnekulsvej 15.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Henriettevej er anlagt i 1893.

Vejnavnets oprindelse er ukendt.

Vejen er så vidt det vides anlagt af flere gange.

I 1907 overgik strækningen fra Ordrupvej og 193 meter nordvest til offentlig vej.

I 1933/34 blev der anlagt vej over Ordruphøj areal, denne del var offentlig vej ved anlæggelsen.

Henriettevej (Ordrupvej - Ordrup Kirkegård)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)