Tilbage til oversigten (A - K)

Henningsens Allé (Rygårds Allé - Bernstorffsvej)


Vejnr.: 157-0337
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hellerupvej 44 til Bernstorffsvej 128.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Henningsens Allé er anlagt før 1903.

Indtil 1904 hed vejen Hellerup Allé.

Vejen er i dag opkaldt efter grosserer Andr. Henningsen, ejer af Helleruplund. Navnet Helleruplund var et opfundet navn, som ikke havde nogen rod i fortiden. Det blev imidlertid senere benævnelsen på et helt kirkesogn, idet den vestligste del af Hellerup sogn fra begyndelsen af 1949 udskiltes som Helleruplund sogn.

I 1920 overgik vejen til offentlig vej.

Henningsens Allé (Rygårds Allé - Bernstorffsvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)