Tilbage til oversigten (A - K)

Henning Bojesens Vej


Vejnr.: 157-0336
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Brogårdsvej 17 til C.L. Ibsens Vej 4.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Henning Bojesens Vej er anlagt i 1903.

Vejen er opkaldt efter ejeren af Smakkegården, Henning Bojesen. 

Smakkegaarden lå oprindelig lige overfor Gentofte Kirke, men i sommeren 1800 flyttede Christen Andersen den ud til markerne, hvor den opbyggedes nær ved den gamle Smakkehøj, ikke langt fra Bernstorffsparkens sydvestlige hjørne.

Efter Christen Andersens død ejede hans enke, Karen Andersdatter Smakkegaarden, indtil hun i 1823 solgte den til Henning Boiesen. Henning Boiesen sad på gården til sin død i 1881, og herefter ejede enken gården i endnu fire år. Gennem dette lange tidsrum arbejdede Henning Boiesen og hans hustru sig op til at blive meget velstående folk.

Ved deres diamantbryllup oprettede de ”Henning Boiesen og Hustrus Diamantbryllupslegat” for værdigt trængende i Gentofte sogn.

Villabebyggelsen på Smakkegaardens jorder tog sin begyndelse i 1892, da digteren Carit Etlar for 14.000 kr. købte 1 tdr. land af gården og opførte ”Carit Etlars Hus” ud mod Vældegårdsvej. Ejendommens smukke have var udført af Stephan Nyeland. Carit Etlar havde bestemt, at han ville begraves ved foden af den gamle oldtidshøj.

Ved graven er senere rejst digterens portrætbuste, udført i bronze og modelleret af Vilhelm Bissen.

I 1934 overgik vejen til offentlig vej.

Henning Bojesens VejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)