Tilbage til oversigten (A - K)

Hellerupvej (Kildegårdsvej - Bernstorffsvej)


Vejnr.: 157-0332
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 157 til Bernstorffsvej 86.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hellerupvej er anlagt før 1850.

Indtil 1850 hed vejen Hellerupvejen. Vejen har fra de ældste tider været offentlig vej, den blev overtaget i 1868.

Omkring midten af 1860-erne lå der på Strandvejens vestside, mellem de to gårde Søndre og Nordre Onsgård, det vil sige mellem de nuværende Hellerupvej og Margrethevej, kun to villaer og et lille landhus.

Året 1887 blev skelsættende i det sydlige Hellerups historie. Dette år erhvervedes Hellerupgård af den københavnske tømmerhandler Christian Ludvig Ibsen. Denne mand, der senere er betegnet som grundlæggeren af Hellerup, havde sammen med broderen Adolf Frederik Ibsen videreført faderens trælasthandel på Østerbrogade. De havde ved flid og driftighed skabt en anselig formue som var anbragt i ejendomme i København og på Frederiksberg. C. L. Ibsen var imidlertid klar over, at der i grundene ved Nordbanens stationer også lå store muligheder.

Hellerupvej (Kildegårdsvej - Bernstorffsvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)