Tilbage til oversigten (A - K)

Helleruplund Allé


Vejnr.: 157-0330
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Henningsens Allé 21 til Bernstorffsvej 96.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Helleruplund Allé er anlagt omkring 1900.

Vejen er navngivet efter ejendommen Helleruplund, der indtil 1875 hed Nordre Svejgård.

Navnet Helleruplund var et opfundet navn, som ikke havde nogen rod i fortiden. Det blev imidlertid senere benævnelsen på et helt kirkesogn, idet den vestligste del af Hellerup sogn, fra begyndelsen af 1949, udskiltes som Helleruplund sogn.

I 1922 overgik vejen til offentlig vej.

Helleruplund AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)