Tilbage til oversigten (A - K)

Hellerupgårdvej


Vejnr.: 157-0327
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ryvangs Allé 90 til Svanemøllevej 93 fra 20 og 23 tilkørsel fra Svanemøllevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hellerupgårdvej er anlagt før 1928.

Opkaldt efter landstedet Hellerupgård, opkaldt efter justitsråd Johan David Heller. Han købte i 1748 en lille lystgård ved Strandvejen, som han herefter navngav efter sig selv. Indtil 1928 hed vejen Christiansvej. Vejen blev overtaget til offentlig vej i 2007

HellerupgårdvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)