Tilbage til oversigten (A - K)

Havsgårdsvej


Vejnr.: 157-0320
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tuborgvej (Kbhvn) til Lyngbyvej 217 sydgående.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Havsgårdsvej er anlagt i 1924/25.

Vejen er navngivet efter Havsgården, hvis navn er af ukendt oprindelse. En mulighed er naboskabet med krattet ”Hårrepoven” en ”hauge”, der senere kom til at udgøre parken til landstedet Søholm.

I 1929 overgik strækningen fra kommunegrænsen og 105 meter nordøst til offentlig vej. I 1933 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

HavsgårdsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)