Tilbage til oversigten (A - K)

Hartmannsvej (sidevej nr. 1-11)


Vejnr.: 157-0317
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Sidevej til Hartmannsvej til ejendommene nr. 1 til 11.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hartmannsvej er anlagt i 1901.

Vejen er opkaldt efter komponisten J.P.E. Hartmann(1805-1900).Han boede en årrække på Nrd.Onsgård om sommeren.

Da Hartmannsvej omkring 1970 blev lukket på begge sider, hvor vejen skæres af Eivindsvej, foreslog kommunalbestyrelsen, at ændre navnet på vejens nordlige del til Poul Reumerts Vej. Efter henstilling fra beboerne på denne vejstrækning blev forslaget trukket tilbage.

Indtil 1907 hed en del af vejen Henriksvej.

I 1905 overgik strækningen, fra Tranegårdsvej til Einar Holbølls Vej, til offentlig vej. I 1932 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter fra Maglemosevej til Viggo Rothes Vej. I 1971/72 blev den nordlige udmunding i Maglemosevej lukket.

Hartmannsvej (sidevej nr. 1-11)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)