Tilbage til oversigten (A - K)

Hans Bruuns Vej


Vejnr.: 157-0315
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra L. E. Bruuns Vej til Høstvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hans Bruuns Vej er anlagt i 1928/29.

Vejen er opkaldt efter Hans Bruun, søn af grosserer L. E. Bruun. 

Lars Emil Bruun gennemførte udstykningen af Lindegaarden, der havde været i familiens eje siden 1823. Han bekostede flere udvidelses- og istandsættelsesarbejder på Gentofte Kirke.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Hans Bruuns VejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)