Tilbage til oversigten (A - K)

Hambros Allé


Vejnr.: 157-0312
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 128 til Richelieus Allé og blind ende mod Øresund.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hambros Allé er anlagt i 1903/06.

Vejen er opkaldt efter bankmanden Joseph Hambro(1780-1848), der ejede Øregård 1832 – 43.

I 1958 overgik vejen til offentlig vej.

Hambros AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)