Tilbage til oversigten (A - K)

Hagedornsvej


Vejnr.: 157-0309
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Nybrovej til blind vej mod nordøst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hagendornsvej er anlagt i 1986.

Vejen er opkaldt efter dr.med Hans Christian Hagedorn.

H.C. Hagedorn var læge og sukkersygespecialist, født i 1888. Han blev dr. med. i 1921 på en afhandling om blodsukkeret. Sammen med apoteker Normann-Jensen angav han en nøjagtig og nem mikrometode, som bruges verden over ved blodsukkerbestemmelser.

H.C. Hagedorn viste sig i årene umiddelbart efter insulinets opdagelse, som en stor organisator, idet han sammen med apoteker Kongsted og professor Aug. Krogh var med til at skabe Nordisk Insulin Laboratorium i Gentofte.

Han var overlæge ved Niels Steensens hospital, som blev opført tæt ved fabrikken. Han forbedrede insulinet således, at man kunne undgå hyppige injektioner.

   Hagedornsvej er anlagt som offentlig vej.  

HagedornsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)