Tilbage til oversigten (A - K)

Gyldenholm Allé


Vejnr.: 157-0305
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Edelgave Allé 6 til Vemmetofte Allé 35.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Gyldenholm Allé er anlagt i 1923.

Ved udstykningen af Baunegårdens jorder valgte man, at navngive vejene efter sjællandske herregårde.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Gyldenholm AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)