Tilbage til oversigten (A - K)

Gudrunsvej


Vejnr.: 157-0302
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fredens Plads til Henrik Hertz Vej 25.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Gudrunsvej er anlagt i 1898.

Vejen er i dag opkaldt efter fru Gudrun Hjortsø, datter af overretssagfører Vald. Friis. Indtil 1921 hed vejen fra Fredens Plads til Engmosevej – Eriksvej.

I 1915 overgik strækningen fra Henrik Hertz Vej, til skel Ejgård/Skjoldgård, til offentlig vej. I 1919 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. 

I 1974/75 blev kørebanen udvidet fra 5,7 meter til 8,5 meter.

GudrunsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)