Tilbage til oversigten (A - K)

Gruts Allé


Vejnr.: 157-0296
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ahlmanns Allé 30 til Tranegårdsvej 15.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Gruts Allé er anlagt i 1903.

Vejen er opkaldt efter Edmund Grut (Hansen). Søn af Øregårds ejer etatsråd A.N. Hansen.

I 1958 overgik vejen til offentlig vej.

Gruts AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)