Tilbage til oversigten (A - K)

Grants Allé


Vejnr.: 157-0291
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 251 sydgående til Ellemosevej, spærret ved Ellemosevej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Grants Allé er anlagt i 1936.

Omkring 1910 begyndte den første villabebyggelse på Havsgårdens jorder med 3 foreløbigt lukkede, vestgående veje.

Efter Grants Land i Canada , navngivet efter general Ulysses s Grant( 1822- 85), U.S.A´s præsident 1869-77

To år tidligere var budskabet om Danmarksekspeditionens tragiske skæbne nået hertil, og de tre nye veje opkaldtes da efter de tre forskere, Brøndlund, Hagen og Mylius Erichsen, der havde fundet døden i Grønlands ismarker. 

Vejene er senere forlænget over Højsgårdens jorder til Ellemosevej. En række person- og stednavne med tilknytning til Grønland er senere benyttet i navne på nyere veje i kvarteret.

I 1931 overgik strækningen fra Ellemosevej til skel matr. nr. 6/7 til offentlig vej. I 1954 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1963/64 blev vejen lukket mod Ellemosevej. I 1976 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

Grants AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)