Tilbage til oversigten (A - K)

Grænsevej


Vejnr.: 157-0297
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Herredsvej 57B til Snogegårdsvej 96.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Grænsevej er anlagt i 1926/30.

Vejen er navngivet efter sin beliggenhed som den yderste vej mod den nordvestlige grænse mod Gladsaxe Kommune.

I 1955 overgik vejen til offentlig vej.

GrænsevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)