Tilbage til oversigten (A - K)

Granhøjen


Vejnr.: 157-0290
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Kildegårdsvej 41 til Barsehøj 12.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Granhøjen er anlagt i 1934/36.

Vejen er navngivet efter vejens forløb over et, på A/S De Ibsenske Grunde, beplantet areal.

I 1939 overgik vejen til offentlig vej. I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

GranhøjenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)