Tilbage til oversigten (A - K)

Gisselfeld Allé


Vejnr.: 157-0281
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Baunegårdsvej 47/Rosenfeldt Allé til

Vejnavnets oprindelse og historie:

Gisselfeld Allé er anlagt i 1912.

Ved udstykningen af Baunegårdens jorder valgte man, at navngive vejene efter sjællandske herregårde.

I 1932 overgik strækningen fra Baunegårdsvej til 40 meter vest for Hesselvang til offentlig vej. I 1933 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Gisselfeld AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)