Tilbage til oversigten (A - K)

Gersonsvej


Vejnr.: 157-0280
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hellerupvej 40 til Tranegårdsvej 25.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Gersonsvej er anlagt i 1888.

Vejen er opkaldt efter digteren og lærer Julius Gerson(1811-1894), der udover undervisning udgav en lang række fortællinger, børnebøger og digte, som ikke opnåede større udbredelse. Mest kendt i dag er: "En lille nisse rejste"

Oprindelig strækningen fra Hellerupvej til Ahlmanns Allé. Indtil 1908/13 hed strækningen fra Hellerupvej til nuværende Margrethevej - Margrethevej, og strækningen fra Tranegårdsvej til Duntzfelts Allé – Krygers Allé.

I 1903 overgik strækningen fra Hellerupvej til Margrethevej til offentlig vej. I 1912 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

GersonsvejEngelhardts vejskilt. Foto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (A - K)