Tilbage til oversigten (A - K)

Gentoftegade (Brogårdsvej - Lyngbyvej)


Vejnr.: 157-0278
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Høeghsmindevej 93 til Lyngbyvej 324.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Gentoftegade er anlagt før 1868.

Indtil 1928 hed vejen på en del af strækningen Kongelysvej.

Den ældgamle landsbygade, der gik fra kirken til det nuværende Gentofte Torv. Den kaldes i vejviseren 1896 Gjentofte vejen, et navn, der rummer den nuværende strækning Søgårdsvej – Gentoftegade – Vældegårdsvej. Efter forslag fra Gjentofte Grundejer og Borgelige Forening besluttede sognerådet i 1899, at opdele Gjentoftevejen i de ovenfor anførte stykker, og fulgte samtidig foreningens forslag til de nugældende vejnavne.

I 1868 overgik strækningen fra Baunegårdsvej til Vældegårdsvej til offentlig vej. I 1911 overgik strækningen fra Lyngbyvej til Baunegårdsvej til offentlig vej.

Gentoftegade (Brogårdsvej - Lyngbyvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)