Tilbage til oversigten (A - K)

Garderhøjvej


Vejnr.: 157-0272
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ibstrupvej 47 til Skovmosevej 25.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Garderhøjvej er anlagt i 1928/29.

Vejen er navngivet efter Garderhøjen, der i 1886 sløjfedes ved anlægget af Garderhøjfortet.

Garderhøjen var en af landets anseligste broncealderhøje, 30 m i tværmål og over 6 m høj. Indtil 1935 hed Garderhøjvej ”Kanalvej”.

I 1942 overgik vejen til offentlig vej.

GarderhøjvejGarderhøjfortets indre gård. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)