Tilbage til oversigten (A - K)

Fruevej


Vejnr.: 157-0252
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 181 til Sønderengen 48 og blind ende mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Fruevej er anlagt i 1926.

Ved udstykningen af Ellegårdens jorder valgtes konstruerede vejnavne med tilknytning til familie- og hjemmelivet.

I 1939 overgik vejen til offentlig vej. I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

FruevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)