Tilbage til oversigten (A - K)

Frølichsvej


Vejnr.: 157-0260
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Drachmannsvej 5 til Ordrup Jagtvej 89.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Frølichsvej er anlagt i 1915.

Vejen er opkaldt efter maleren Lorens Frølich (1820 – 1908) 

Maleren, tegneren og grafikeren Lorenz Frølich stammede både på fædrene og mødrene side fra slægter, der var indvandret til Danmark i det 18. århundrede. Han begyndte at tegne allerede som dreng, og den kærlighed til dyr, som skulle følge ham hele livet, kom frem gennem tegninger allerede i 12- 13 års alderen. Hans fars morbroder, kgl. kunstkammerforvalter J. C. Sprengler, styrkede hans kunstinteresse.

Allerede i 1833 fik Lorenz Frølich undervisning i tegning hos Rørbye, og senere hos Køpke og Eckersberg, uden at en påvirkning egentlig kan spores. Stor betydning fik derimod hans besøg i 1835 og 1836 hos C. F. Rumor i Nordtyskland. 

Denne fremragende kunstforsker og samler, der selv var en habil dilettant som tegner, rådede Lorenz Frølich til at arbejde med pen, og gav ham i almindelighed det råd, at undgå Akademiet og helt gå sine egne veje. Han udførte utallige grafiske arbejder, samt malerier og tegninger. Han blev dekoreret med den svenske ”Guldmedaille Literis et Artibus” i 1865, og var medlem af Akademiraadet fra 1877. I 1894 blev han professor ved Kunstakademiet og samme år udnævntes han til Etatsraad.

I 1920 overgik vejen til offentlig vej. I 1969/70 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

FrølichsvejFrølichs gravsted på Gentofte Kirkegård. Foto: Gentofte Kommune.


Tilbage til oversigten (A - K)