Tilbage til oversigten (A - K)

Friservej


Vejnr.: 157-0250
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lindegårdsvej 43 til Fredensvej 17.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Frisersvej er anlagt omkring 1900.

Indtil 1928 hed vejen Valdemarsvej. Vejen er opkaldt efter grundlæggeren af Ordrup Højere Almenskole (Ordrup Gymnasium), professor H.C. Frederiksen (”Friser”).

I 1915 overgik strækningen fra Lindegårdsvej til Ejgård til Skjoldgårds skel til offentlig vej. I 1919 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

FriservejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)