Tilbage til oversigten (A - K)

Frimodtsvej


Vejnr.: 157-0247
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tuborgvej 77 til Skt. Lukas Vej 4.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Frimodtsvej er anlagt i 1931/32.

Vejen er opkaldt efter auktionsdirektør Joh. Frimodt, der ejede Lundegård 1767 – 81.

I 1974 overgik vejen til offentlig vej. I 1975/76 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

FrimodtsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)