Tilbage til oversigten (A - K)

Frederikkevej


Vejnr.: 157-0246
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 86 til Kodansvej og blind ende mod Øresund.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Frederikkevej er anlagt i 1891. 

Navnets oprindelse, der er ukendt, skal utvivlsomt søges i proprietær C. L. Ibsens familie.

I 1931 overgik vejen til offentlig vej.

FrederikkevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)