Tilbage til oversigten (A - K)

Fredensvej


Vejnr.: 157-0245
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 6 til Hyldegårdsvej 10.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Fredensvej er anlagt før 1888. 

Efter traditionen skal navnet minde om en krigsafslutning. Der kan næppe være tale om andet end freden efter den japansk/kinesiske krig 1894 – 95.

Indtil 1898 hed strækningen fra Hyldegårdsvej til Ejgårdsvej – ”Lille Kirkevej”, og indtil 1902 hed samme strækning Kapelvej. Fra Engmosevej til nr. 13 hed vejen indtil 1902 ”Svendsvej” og fra Engmosevej til Ejgårdsvej hed vejen ”Valborgvej”.

I 1888 overgik strækningen fra Hyldegårdsvej 190 meter mod syd til offentlig vej. I 1902 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1968/69 blev kørebanen udvidet fra 7,5 meter til 8,5 meter.

FredensvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)