Tilbage til oversigten (A - K)

Fredens Plads


Vejnr.: 157-0242
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fredensvej 32.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Fredens Plads er anlagt i 1919/21.

Oprindelig fortsatte Norasvej over jernbanen helt til Fredensvej, men vejstykket vest for banen fik, i 1921 af praktiske grunde, navnet Fredens Plads.

I 1919 overgik vejen til offentlig vej.

Fredens PladsFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)