Tilbage til oversigten (A - K)

Fortunvej (Femvejen - Solbakkevej)


Vejnr.: 157-0238
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Femvejen til Skovvej 42.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Fortunvej er anlagt i 1905.

Vejen er navngivet efter restaurant ”Fortunen” ved indgangen til Dyrehaven.

I 1921 overgik strækningen fra Femvejen til Solbakkevej til offentlig vej. I 1936 overgik strækningen fra Solbakkevej til Ermelunden til offentlig vej. I 1982 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter, fra Solbakkevej til Skovvej.

Fortunvej (Femvejen - Solbakkevej)"Fortunens" have. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)