Tilbage til oversigten (A - K)

Folkevej


Vejnr.: 157-0236
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Herredsvej 53 til Vadbro, Gladsaxe.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Folkevej er anlagt i 1925/27.

Ved udstykningen af Snogegårdens jorder valgtes vejnavne med tilknytning til gammel administrativ inddeling.

I 1939 overgik strækningen fra Herredsvej, til 30 meter nord for Mosegårdsvej, til offentlig vej. I 1949 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

FolkevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)