Tilbage til oversigten (A - K)

Fennevangen


Vejnr.: 157-0231
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ericavej 148 til Mosegårdsvej 67.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Fennevangen er anlagt i 1935. 

Ved udstykningen af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug, som sammensætning til vejnavne.

I 1943 overgik vejen til offentlig vej. I 1965/66 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

FennevangenEngelhardts vejskilt. Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)