Tilbage til oversigten (A - K)

Fauerholm Allé


Vejnr.: 157-0227
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Anemonevej 51 til Løvenborg Allé 3.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Fauerholm Allé er anlagt i 1915. 

Ved udstykningen af Baunegårdens jorder valgte man at navngive vejene efter sjællandske herregårde.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

Fauerholm AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)