Tilbage til oversigten (A - K)

Fæstevej


Vejnr.: 157-0266
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vangedevej 102 til Mosebuen 33.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Fæstevej er anlagt i 1926.

Ved udstykningen af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug, som sammensætning til vejnavne.

I 1938 overgik vejen til offentlig vej. I 1967/68 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

FæstevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)