Tilbage til oversigten (A - K)

Fannys Allé


Vejnr.: 157-0225
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Brodersens Allé 16 til Egebjerg Allé 11.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Fannys Allé er anlagt i 1919. 

Vejen er opkaldt efter fru Fanny Henningsen, født i 1873 i Salta, Argentina, svigerdatter til grosser Andr. Henningensen, Heslehøj.

I 1922 overgik vejen til offentlig vej.

Fannys AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)