Tilbage til oversigten (A - K)

Exnersvej


Vejnr.: 157-0221
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrup Jagtvej 49 til Drachmannsvej 15, blind ende fra Drachmannsvej mod øst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Exnersvej er anlagt i delstrækninger. Første strækning fra Krøyersvej til Drachmannsvej er anlagt i 1924. I 1926/27 blev strækningen fra Drachmannsvej mod øst anlagt, og til sidst i 1927/28 fulgte strækningen fra Krøyersvej til Ordrup Jagtvej. 

Vejen er opkaldt efter maleren Julius Exner 1825 – 1910.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter fra Ordrup Jagtvej til Krøyersvej og strækningen fra Krøyersvej til blind ende blev udvidet fra 5,0 meter til 6,40 meter.

ExnersvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)