Tilbage til oversigten (A - K)

Esthersvej


Vejnr.: 157-0216
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tuborgvej (Kbhvn.) til Hellerupvej, spærret ved Hellerupvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Esthersvej er anlagt i 1903.

Vejen er opkaldt efter den jødiske kvinde Esther i Det gl. testamente. Da C. L. Ibsen i slutningen af halvfemserne udstykkede sine arealer vest for Hellerup Station, gav han vejene navne efter bibelske kvinder.

Offentlig vej

EsthersvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)