Tilbage til oversigten (A - K)

Esperance Allé


Vejnr.: 157-0215
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 225 til Viggo Rothes Vej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Espérance Allé er anlagt i 1906. 

Vejen er navngivet efter ejendommen Bonne Espérance. Navngivet således af ejeren, major C. A. V. Passow, da han kort tid før erhvervelsen, i 1762, havde passeret Det gode Håbs Forbjerg, under rejse hjem fra Østen.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.  I 1957/58 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,0 meter.

Esperance AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)