Tilbage til oversigten (A - K)

Eskeager


Vejnr.: 157-0212
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vesterdalen 5 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Eskeager er anlagt i 1947/49. 

Vejen er navngivet efter marknavnet Eskeagre i Munkehøjsvangen. 

I 1967 overgik vejen til offentlig vej.

EskeagerFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)