Tilbage til oversigten (A - K)

Ermelundsvej (Ibstrupvej - Klampenborgvej)


Vejnr.: 157-0206
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 1

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Brogårdsvej 48 til Klampenborgvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ermelundsvej er anlagt før 1850. 

Indtil 1850 hed den Jagtvejen. Vejen er nu navngivet efter Ermelunden. Strækningen fra Jægersborg til Fortunen, tidligere kaldet Jagtvej. 

Den var under Forstvæsenet til 1912, da den blev overtaget af Gentofte Kommune. Strækningen fra Jægersborg til Brogårdsvej er anlagt i 1924/25.

I 1925 overgik strækningen fra Jægersborg Allé til Brogårdsvej til offentlig vej. I 1961 overgik strækningen fra Ermelundsbroen til Klampenborgvej til offentlig vej. I 1975/76 blev kørebanen fra Brogårdsvej til Jægersborg Allé udvidet.

Ermelundsvej (Ibstrupvej - Klampenborgvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)