Tilbage til oversigten (A - K)

Erichsensvej


Vejnr.: 157-0205
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Baunegårdsvej 7 til Adolphsvej 55.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Erichsensvej er anlagt i 1910.

Vejen er formentlig opkaldt efter konferensråd, købmand Erich Erichsen, der ejede Hellerup gård. En anden mulighed er hans bror Peder Erichsen, der ejede Ordruphøj.

I 1920 overgik vejen til offentlig vej. I 1965/66 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

ErichsensvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)