Tilbage til oversigten (A - K)

Enighedsvej (Rådhusvej - Trunnevangen)


Vejnr.: 157-0202
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Rådhusvej 18 til Bernstorffsvej 218.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Enighedsvej er anlagt i 1889. 

Ved vejen lå ejendommen ” Enighedslyst”, vejen er sandsynligvis navngivet efter denne. Indtil 1928 hed strækningen fra Rådhusvej til Trunnevangen – Jernbanevej.

I 1912 overgik vejen til offentlig vej.

Enighedsvej (Rådhusvej - Trunnevangen)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)