Tilbage til oversigten (A - K)

Engmosevej


Vejnr.: 157-0200
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fredensvej 40 til Gudrunsvej 9.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Engmosevej er anlagt før 1915. Indtil 1928 hed vejen Knudsvej. 

Vejnavnet er konstrueret og hentyder til det tidligere moseareal, over hvilken nu Fredensvej forløber.

I 1915 overgik vejen til offentlig vej.

EngmosevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)